Úvodní strana Návštěvní kniha Odkazy Moje motorky O mě

Opravy a údržba Pionýr

Generální oprava motoru JAWA 50 (05)

Dříve, než začnete dělat tuto ne zcela jednoduchou opravu, tak doporučuji si udělat pořádný pracovní prostor, nachystat si potřebné nářadí, přípravky a stahováky a i nějaké krabičky na šroubky a podobně.
1. Vyjmutí motoru z rámu
Pro vyjmutí motoru z rámu musíme sundat kryt nad motorem, pokud je máte, tak komplet revmaplechy, stupačkový kříž, stojánek, výfukové potrubí, sedlo, podsedlový plech a nesmíte zapomenout rozpojit sekundární řetěz. Nyní už stačí povolit tři šrouby, které drží motor v rámu a motor opatrně vyjmout.
2. sundání startovací páky a páky řazení
Demontujte páku řazení a startovací páku.
3. sundání víka spojky a zapalování
Křížově povolíme šrouby víka spojky, které vásledně demontujeme. Pokud šrouby nepůjdou povolit, tak na ně můžeme lechce poklepat kladivem, či je zkusit škubnutím povolit. Teď nám zbývá sundat právé víko motoru tj. kryt zapalování. Opě povolíme všechny tři šrouby a víko následně demontujeme. Dávejte si však pozor, že správně ve víku zapalování u JAW 05 bývá kulička, tak si dejte bacha, ať vám nevypadne a a někam se nezakutálí. Pokud máte tento bod za sebou, tak doporučuji vyndat i tyčku spojky.
4. demontáž karburátoru
Odšroubujeme matice karburátoru. Vyndáme karburátor společně s těsněním.
5. demontáž zapalování
Vyšroubujeme všchny cívky. Vyjmeme stator i s cívkami. Pomocí šroubováku vyloupneme vačku rotoru (magneta) a magneto sundáme. Pokud magnete nepůjde sundat rukou, tak vezmeme šroub M8 (hlavička s průměrem 13 mm) a našroubejeme ho vně rotoru, protože rotor má v sobě závit a šroub bude díky utahování tlačit na klikovou hřídel a poslouží jako "stahovák" , který uvolní rotor. Zapalování dobře uložíme (ideálně aby se k němu nedostala voda). Na magneto nezapomeneme dát stator i s cívkami, protože magneto se časem "odmagnetovává".
6. demontáž sekundárního řetězového kolečka
Pod maticí sekundárního kolečka je zajišťovací plíšek, který plochým šroubovákem narovnáme. Povolíme matici. Kolečko sundáme z jeho hřídelky.
7. demontáž přítlačného talíře spojky a korkových lamel
Vezmeme speciální stahovák (nebo nějaké kleště, či klíč nebo jiný nástroj), kterým stáhneme pružinky spojky a sundáme zajišťovací podložky pružinek. Po vyjmutí pružinek sundáme přítlačný talíř spojky a měly by jít vysunout spojkové lamely a kovová mezilamela spolu s primárním řetězem (pokud ne, tak jim pomůžeme šroubovákem-vyloupneme je). Pokud jsou lamely slepené (to se stává dost často), tak je od sebe odlepíme, vyjmeme mezilamelu a vyměníme lamely, nebo jen korky. mininávod od wikua na stáhnutí segrovek - aneb pokud nemáte přípravek Pomocí stranového klíče:
Prostě se vezme stranový klíč 10-8 a tou stranou co je 8 se položí na primární kolečko a stranou 10 se dá na podložku pod segrovkou. Levou dlaní se na klíč zatlačí a pravou rukou se špičatým šroubovákem vyšťourne segrovka a pak se teprve uvolní ten klíč. Pomocí spešl šroubováku:
Je to obyčejný šroubovák s vybroušenou drážkou.Prostě se to položí na tu podložku a zatlačí jako při šroubování.
8.demontáž primárního řetězového kolečka
Vezmete speciální klíč a nasuneme ho na kolečko a na spojková koš. Když je kolečko zajištěné, tak povolíme matici kolečka nejlépe očkovým klíčem. ( O 19 mm) Jakmile je matice pryč, kolečko vyjmeme. Pokud to nepůjde, tak vezmeme nejlépe trojramenný stahovák, nasadíme ho na kolečko a stáhneme ho z klikové hřídele. Teď už můžeme sundat i spojkový koš.
9.demontáž spojkového koše
Šroubovákem narovnáme zajišťovací plíšek matice, která zajišťuje spojkový koš, vezmeme trubkový klíč o 14 mm (ořech nebo normální klíč se tam vejde jen obtížně) a speciální klíč nebo hasák, kterým zajistíme spojkový koš a povolíme matici spojkového koše. Koš vyjmeme.
10.demontáž hlavy a válce
Křížově povolíme matice trubkovým klíčem O 10 mm. Sejmeme hlavu válce. Opatrně vysuneme válec z pístu. Při vysunování dáváme pozor, aby nám nepraskly pístní kroužky. Někdy se tomu však nevyhneme, protože kroužky mohou být hodně staré a opotřebované.
11.rozpůlení motorové skříně
Křížově povolíme všechny šrouby, které drží motorové skříně po hromadě. Vezmeme speciální "rozpůlovák" na rozpůlení bloků motoru a nasadíme ho na klikovou hřídel. Křížově zašroubujeme šrouby stahováku do motoru a začneme stahovat levý blok motoru. Při půlení dáváme pozor, aby se skříň rozdělovala rovnoměrně. Pokud jsou někde bloky blíže u sebe, tak je lehce poklepáme gumovou paličkou. V žádném případě nepulte motor šroubovákem nebo kladivem! Sejmeme levý blok motoru. Klikový hřídel má v pravém "trnu" kolíček, který ji zajišťuje, aby nevypadl z ložiska v pravém karteru. Kolíček jednoduše vytáhneme a dobře si ho uschováme. Klikový hřídel bych nechal byť jen preventivně zkontrolovat, případně opravit v nějakém odborném servise.
12.demontáž převodovky
Z motoru vyjmeme všechna ozubená kolečka, hřídelky, řadící automat, řadící vidličku a startovací segment. Všechny součástky opláchneme například v lihu, osušíme je a vyskládáme si je na čistý papír. Tip: Před demontáží se všechno řádně nafoťte, ať pak víte kde co bylo. :-)
13.demontáž gufer a ložisek z bloků motoru
Pomocí širšího plochého šroubováku opatrně vyloupneme gufera z jejich drážek. Dávejte si však pozor, abyste neudělali šroubovákem neudělali rýhu do bloků motoru. Pomocí segerových kleští vytáhněte segerové pojistky. Bloky motoru dejte do trouby nebo na elektrickou plotýnku a nahřejte je na 80 stupňů Celsia, tj. když plivnutá slina odskočí. Většinou bohatě vystačí půlhodina v troubě. Bloky motoru je možné nahřát i s pomocí horkovzdušné pistole. Kov se totiž vlivem chladu smršťuje a naopak vlivem tepla se roztahuje. Stahovákem stáhněte všechna ložiska ven. Při stahování dbejte na to, abyste ložiska nevytahovali přes drážky segerových pojistek. Pokud nemáte stahovák na ložiska, tak můžete použít následující variantu: Vezměte dřevěné polínko, jehož průměr je totožný s průměrem ložiska, přiložte polínko na ložisko a většinou stačí tři přesně mířené rány gumovou paličkou na polínko pro úplné vyklepnutí ložiska.
14.vylisování centrovacích trubiček
Pomocí vodovodní trubice a šroubu vylisujte 2 centrovací trubičky z karterů - z předního horního oka a ze spodního oka uchycení motoru. Pokud to uděláte, tak vám trubičky nebudou překážet při skládaní motoru.
15.nalisování ložisek do bloků motoru
Ložiska dejte do mrazáku. Stačí je tam nechat přes noc. Zpátky do motoru vraťte všechny segerové pojistky pomocí segerových kleští. Po navrácení segerových pojistek dejte bloky do trouby nebo na elektrickou plotýnku a nahřejte je na 80 stupňů Celsia, tj. když plivnutá slina odskočí. Většinou bohatě vystačí půlhodina v troubě. Bloky motoru je možné nahřát i s pomocí horkovzdušné pistole.
16.montáž klikového hřídele
Klikový hřídel dejte na noc do mrazáku. Pravý karter nahřejte na 80 stupňů Celsia v troubě, na elektrickém vařiči či horkovzdušnou pistolí, tj. až plivnutá slina odskočí. Nachystejte si dřevěné hranoly, na které položíte pravý blok motoru. Vezměte klikový hřídel a vnitřním závitem ji vložte do pravého bloku motoru. Pokud tam klikový hřídel nepůjde celý, tak do něj párkrát klepněte gumovou paličkou. Pokud to i tak nepůjde, musíte celý proces udělat znovu.
17.montáž převodovky
Montáž děláme po nasunutí klikového hřídele a ozubeného kolečka s nábojem (5) Do výřezu v právem karteru nasuneme řadící automat (1) se zavedením jeho zadní části do drážky v odlitku karteru a upevníme ho šroubem (13). Pro ulehčení montáže převodovky zařadíme na automatu neutrál mezi I. a III. převodovým stupněm. Nasuneme hřídel startéru se segmentem (22) a vratnou pružinou (15), jejíž konec dáme do otvoru skříně motoru. Na konec hřídele nasuneme startovací páku (16) a zajistíme ji klínem (17). Do pravého pouzdra vsuneme předlohový hřídel (2) tak, aby zuby koleček třetího převodového stupně zapadly do sebe. Na předlohový hřídel nasuneme kolečko II. převodového stupně (14) tak, aby tři kolíky směrovali doleva. Do oválného otvoru automatu nasadíme řadící vidličku (5), kterou zasuneme do drážky v předlohovém kolečku II. převodového stupně. Do řadící vidličky nasuneme vodidlo (6) (obrázek 41) tak, aby jeho zúžený konec směřoval doleva. Na vidličku nasuneme kolečko I. převodového stupně 20 z (4) tak, aby tři kolíky směřovali doprava. Do drážkových otvorů koleček II. a III. převodového stupně nasuneme hlavní hřídel (1). Na předlohový hřídel nasuneme zubové kolečko I. převodového stupně 24 z (obrázek 42), na kterém je nasazené kolečko startéru 14 z. Pro vymezení správné osové vůle předlohového hřídele na kolečko spouštěče nasuneme tenkou distanční podložku (29). Po uložení převodů do pravého karteru přezkoušíme funkci zasouvání převodů zasouváním jednotlivých převodových stupňů.
18.spasování bloků motoru k sobě
Pokud máme klikový hřídel a převodovku "v motoru", tak už můžeme spasovat bloky k sobě. Dosedací plochy motoru pomažeme tukem či olejem. Na to přiložíme těsnění, které rovněž pomažeme olejem. Vezmeme levý karter a přiložíme ho na pravý. Pomocí důlčíku nebo tenkého šroubováku nasměrujte hřídelky převodovky do děr (ložiska). Gumovou paličkou levý karter rovnoměrně naklepejte na pravý tak, aby mezi kartery zůstala mezera asi 1,5-2 cm. V tu chvíli otočte startovací pákou do dolní polohy (ve směru startování) a držte ji tam, dokud bloky nespasujete na doraz. Pokud je motor složený, tak můžete páku pustit a zkusit s ní otočit ("startovat"). Pokud to půjde dobře a páka bude otáčet hlavním hřídelem, tak je vše v pořádku. No a teď křížově dotáhněte všechny šrouby. (Po nějaké době je zkontrolujte, zda jsou utažené dobře).
19.vlisování centrovacích trubiček
Pokud jste před skládáním motoru vylisovaly 2 centrovací trubičky, tak vlisujte na svá místa - do předního horního oka a do spodního oka uchycení motoru.
20.skládání primárního převodu (spojky)
Nasadíme spojkový koš na hlavní hřídel. Dále na hlavní hřídel nandáme zpět podložku. Vezmeme matici a pořádně jí utáhneme, aby se nám spojkový koš neměl tendenci uvolnit. Pomocí tenkého plochého šroubováku ohneme kolem této matice podložku, která jí jistí proti povolení. Kužel klikového hřídele lehce namažeme olejem a na něj naklepneme primární řetězové kolečko. Dále pak nasadíme korkové lamely společně s primárním řetězem. Primární řetěz zkontrolujte, jestli není moc vytahaný, tj. jestli se při největším napnutí nedotýká bloků motoru, jestli se dotýká, tak ho vyměňte, jinak by vám mohl drhnout o bloky motoru a tím je ničit. Pokud lamely nepůjdou nasadit, tak je tam nervěte, ale stáhněte primární řetězové kolečko, na něj dejte primární řetěz a společně s lamelama to nasaďte do motoru, tj. na kužel kolečko a na spojkový koš spojku. Pokud jsou korky opotřebované, tak můžete vyměnit celé lamely (běžně je koupíte za docela slušnou cenu) nebo staré korky vyndáte a uděláte si je nové, což nedoporučuji, protože výměna korků je poměrně dost časově náročná činnost, ale samozřejmě je to jen na vás. Když už jsou lamely, kolečko a řetěz na svém místě, tak nám zbývá nasadit přítlačný talíř spojky a zajistit ho pružinami. Všechno vrátíme zpět (přítlačný talír, mističky pružinek, pružinky, podložky a pojistky). Na montáž pojistek pružinek si vezmeme kleště (když máte jen kleště, tak si nezapomeňte opatřit dostatečnou ochranu vašeho zraku - ochranné brýle, protože by mohla vám nějaká pružinka vlétnout do oka), či stahovák pružin, stáhněte jím pružinky a nasaďte jejich pojistky.
21. motáž víka spojky
Dosedací plochy motoru řáďně očištěte, případné hrubosti lehce zabrušte, nyní potřete dosedací plochy olejem, na to přiložte těsnění a přiklopte víkem spojky, jehož dosedací plochu nezapomeňte před tím také pomazat olejem. Nakonec všechny šrouby zašroubujte a křížově dotáhněte. Po nějakém čase šrouby zkontrolujte, zda jsou pořádně dotažené.
22. montáž sekundárního řetězového kolečka
Hřídel pomažeme tukem a nasadíme na ni kolečko, podložku a matici. Matici pořádně utáhneme a podložku ohneme tenkým plochým šroubovákem kolem matice, aby se nepovolovala.
23. montáž zapalování
Do kuželu klikového hřídele nasadíme závlačku rotoru, kužel pomažeme olejem a nasadíme rotor, tak aby jeho drážou zapadl na jeho závlačku na kuželu klikovky. Pokud tam rotor nepůjde snadno, tak ho lechce poklepeme gumovou paličkou. Nasadíme stator a cívky zpátky na své místo (u cívek si dávejte pozor, aby mezi nimi a rotorem byla vůle 1mm, rotor by se pak mohl zadírat). Nastavíme správně předstih a odtrh.
24. montáž pístních kroužků, pístu, válce a hlavy
U pístu zkontrolujte, zda nejsou vylomené zámky pístních kroužků. Jsou to takové mosazné (žlutý kov) "výstupky" v drážkách na pístu. Jestliže tam některý tento zámek chybí, píst vyměňte. Naprasklé, ale třebas poškrábané, nebo jinak poškozené písty rovněž nepoužívejte. Pokud máte původní píst, tak očistěte vrchní část pístu od úsad a najděte na ní šipku. Tato šipka má směřovat k výfukovému kanálu – tj. směrem dolů (na to nezapomeňte!). Jestliže šipku nenajdete, tak píst natočte tak, aby zámek v první drážce směřoval vzhůru. Píst směřující šipkou dolů nasaďte a ojnici a dírou prostrčte pístní čep (půjde to velice těžce). Doporučuji píst nejprve nahřát na vařiči a zmrazený čep do něj z na okraj vsunout tak, aby se dal píst na ojnici nasadit. Po vychladnutí píst normálně nasaďte na ojnici a silou čep vtlačte až na doraz. Čep musíte vlisovat do takové polohy, aby šla dát z každé strany zajišťovací sponka, proto před použitím svěrky do čepu vkládám šroub M8 s kulatou hlavou a čep vlisovávám postupně.Další možnost je použít obráceným způsobem vytlačovák pístního čepu. Malými kleštěmi vezměte zajišťovací sponky a dejte je do drážek po obou stranách čepu. Nasazení kroužků provedeme pomocí tří tenkých plíšků (rozstříhejte třeba plechovku od piva). Plíšky při nasazování kroužku dejte tak, aby jeden byl uprostřed kroužku a dva na jeho koncích. Kroužek přes plíšky přesuňte až na jeho místo a plíšky opatrně vyndejte. Takto to proveďte postupně od spodního kroužku až po vrchní. Kroužky můžete také lehce roztáhnout rukou a nasadit je, dávejte však pozor, aby kroužky nepraskly. Zkontrolujte, zda se kroužky v drážkách pohybují volně a natočte je mezerou proti zámkům v drážkách. Pod válec se dává papírové těsnění, které běžně koupíte. Těsnění doporučuji dát před montáží na chvíli do oleje. Těsnění přilepte na bloky motoru. V žádném případě nepoužívejte silikon! Válec nasuňte na 4 svorníky (štefty). Na pístu znovu natočte kroužky mezerou přesně na zámky a prsty kroužky vždy zmáčkněte tak, aby se dal píst zasunout do válce (nic nedělejte silou!). Poté válec dotlačte až na doraz. Očištěnou hlavu nasaďte na válec. Napatří pod ní žádné těsnění, ale dá se běžně koupit hliníkový kroužek. Na každý šroub nasaďte podložku a matičku M6. Matičky dotáhněte do kříže – ne ale příliš velkou silou! Matičky dotáhněte později ještě jednou po prvním zahřátí motoru na pracovní teplotu a následném vychladnutí. NIKDY nedotahujte matičky na zahřátém motoru. Do hlavy zašroubujte zapalovací svíčku.
25. montáž karburátoru
Karburátor kompletně vyčistěte, seřiďte a přetěsněte. Možná těsnění mezi kolínkem a válcem bude potřeba nožem ze stran trochu ořezat, aby tam dobře sedělo. V každém případě musí perfektně dosedat! Můžete rovněž ořezat i vnitřní hrany tak, aby lícovalo se sacím kanálkem. Těsnění z obou stran potřete vazelínou a společně s kolínkem ho nasaďte. Pod matičky M5 dejte pérovky a s citem je pevně dotáhněte.
Další aspekty, které mohou způsobit nesprávný chod motoru, ikdyž je po GO
nesprávně seřízené nebo znečištěné zapalování
Pokud jste to neudělali, tak správně seřiďte odtrh a předstih. Pamatujte na to, že zapalování musí být perfektně čisté a nemělo by přijít do styku s vodou a nečistotami. Proto ho pořádně suchým hadrem očistěte. Hlavně mezi kladívky nesmí být nečistoty, jinak by zapalování nefungovalo.
nesprávná nebo stará zapalovací svíčka
Vždy používejte zapalovací svíčky doporučené výrobcem. U svíček zkontrolujte vzdálenost mezi elektrodami (0,4 mm), kterou změříte spárovými měrkami. Moc teplá svíčka vám může propálit píst.
zapojení elektroinstalace
Nezapomeňte si zkontrolovat, zda máte vše spávně zapojené. Pokud ne,zapojte vše dle příslušného schématu viz el. schéma.
zněčištěný karburátor
Karburátor udržujte vždy v čistotě. Pokud je znečištěný, tak jej rozeberte a vyčistěte. Vše poctivě omyjte benzínem a vyfoukejte například kompresorem. Trysky prošťouchněte třeba "chlupem" z koštěte. NIKDY NE OCELOVÝM DRÁTEM!
znečištěná palivová soustava
Udržujte ji v čistotě, pokud je nádrž příliš zanesená rzí, tak ji vyčistěte dle návodu na chemické moření nádrže Palivový kohoutek rovněž udržujte v čistotě. V něm se mají tendenci usazovat nečistoty z nádrže. Kohoutek proto rozeberte, vymyjte, profoukněte kompresorem a přetěsněte. Zteřelá těsnění mohou i čistý kohoutek zacpat díky své degradaci a následnému rozpadu. I trochu znečištěný kohoutek může způsobit sice dobrý chod motoru na volnoběh, ale pak ve vyšších otáčkách by benzín nestíhal dotékat do válce a motor by správně nefungoval.

Výměna převodového oleje

Výměnu převodového oleje doporučuji provádět každý rok. Výměnu provedeme následovně:

1. Povolíme vypouštěcí šroub na spodní straně motoru.

2. Vlijeme 1 decilitr oleje napouštěcím šroubem do motoru a necháme ho vytéct, čímž vlastně provedeme průplach motoru.

3. Šroub zase zašroubujeme, ale ne "na krev".

4. Napustíme nový olej PP80.

5. Zašroubujeme napouštecí šroub.
Pozn. do pionýrů se podle návodu na obsluhu smí lít olej o viskozitě (hustotě) SAE 30-80. Tj, že pokud jste někde na cestě nebo nemáte zrovna po ruce olej PP80, tak tam můžete klidně vlít olej M2T (má viskozitu SAE 40.)

Jak nastavit karburátor

Karburátor používaný na pionýrech se nastaví tak, že hlavní trysku i volnoběžnou trysku úplně dotáhnete. Dbejte však na to, že karburátor je z hliníku, který je poměrně měkký a trysky jsou z mosazi, která také není příliš tvrdá a tak trysky a ani šroub nedotahujte příliš "na krev". Prostřední (volnoběžný) šroub dotáhněte úplně a povolte ho o 2-2,5 otáčky od úplného dotažení. U pozdějších pionýrů se nastavuje i hladinka v plovákové komoře přihýbáním plíšku na víčku plovákovky. Hladinka palivové směsi by měla lícovat s horní hranou výstupku na plováku. Pokud máte vše udělané, tak jak výše uvádím, tak by váš karburátor měl být správně nastaven.

Výroba zástěrky pod nádrž na pionýra.


Jistě ste si všimli, že se pod nádrží na pionýrech, objevovala gumová zástěrka. Tato zástěrka sloužila jako ochrana nádrže před blátem, kamínky a různými nečistotami z cest. Bohužel se častokrát nedochovala a ani nebyla ničím nahrazena. Zástěrka se sice dá koupit v replice, ale já zde přináším rozměrový výkres, pro ty, kteří si zástěrku chtějí vyrobit sami doma. Nejlepší je si ji vystřihnout z gumy (tak, jak tomu v originálu) nebo pokud vhodný kus gumy nemáte, tak můžete jako materiál použít staré lino či PVC.


Jak trochu ušetřit


Když se zajímáte o pionýry, tak ste si možná všimli, že některé nové náhradní díly stojí poměrně dost peněz a pokud opravujete fichtla, tak vám mohou vaši opravu poměrně prodražit. Já se vám v tomto článku budu snažit poradit, na čem můžete ušetřit, aniž by byl výsledek méně kvalitní.


Seznam věcí nebo dílů, které si můžete udělat sami doma, případně, kde je levněji pořídit:
Výměna korků spojky místo výměny celých lamel. (Nová sada lamel stojí okolo 180Kč)
Výroba nové elektroinstalace s pomocí samostatně koupených kabelů a spojek. Nebo obejděte pár kontejnerů a šrotovišť, kde se bude určitě válet svazek starých drátů z nějaké stavby. (Nově vyrobená elektroistalace se prodává okolo 300Kč, když jsem si ji vyrobil doma ze samostatně koupených kabelů a spojek v prodejně elektra, tak mě to vyšlo na 90Kč)
Vyříznutí nové zástěrky pod nádrž z lina, staré gumy, ... (Nová stojí okolo 140Kč)
Vystřihnutí nového těsnění mezi těleso karburátoru a jeho kolenem ze čtvrtky. (Nové stojí 5Kč)
Spojovací materiál kupujte pouze v železářství, nikoli na eshopech s dílama. Takhle se dá ušetřit docela dost. Zatímco šrouby hliníkových lišt jsou nabízeny v sadách za 70 Kč, tak já koupil 20 těchto šroubů a matek v železářství za 6 Kč.